pleaseplaythissongontheradio

Sabato 11 Ottobre
The Kaams
+ Hibagon
Doppio release party!
@ Edoné

Sabato 8 Novembre
@ Edoné

Sabato 13 Dicembre
@ Edonè

Venerdì 9 Gennaio
La piramide di sangue
+ Sonars
Sabato 10 Gennaio
@ Edonè